Parkera bilen vid S.Style.

Det går fint att parkera 50 meter från oss. Se bilden här nedan. Där på Henrik Smithsgatan 1 A-B-C  finns parkeringsplatser som brukar vara lediga. Tänka på att man får svänga in från Amiralsgatan då det är enkelriktat här på den första snutten av gatan.